เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ

  เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ

  ชุมชนแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

  ชุมชนริมน้ำจันทบรู จังหวัดจันทบุรี

  ชุมชนบ้านเนินพลับหวาน  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

  วิถีชีวิตมุสลิม ชุมชนบ้านเนินพลับหวาน  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี   (ชุมชนอิสลาม)

  ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (วิถีชีวิตแบบไทยและจีน)

  ชุมชนบ้านคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  (ไทย)

  หน้าที่ 1 จาก 4
  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech