เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ

  เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ

  วิถีชีวิตมุสลิม ชุมชนบ้านเนินพลับหวาน  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี   (ชุมชนอิสลาม)

  ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว   อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (วิถีชีวิตแบบไทยและจีน)

  ชุมชนบ้านคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  (ไทย)

  ชุมชนกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ชาวไทยเชื้อสายลาวเวียง (เวียงจันทร์) / ชาวไทยเชื้อสายลาวคั่ง

  ชุมชนบ้านแก่ง อำเภอบ้านแก่ง จังหวัดนครสวรรค์  (มอญ)  

  ชุมชนริมน้ำจันทบรู  อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี   (ชาวจีนและชาวญวน)

  หน้าที่ 1 จาก 3
  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech