ระบบสังคม

  ระบบสังคม

  ชุมชนมุสลอม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (มุสริม / จีน) สถาปัตยกรรมของอาหรับและสถาปัตยกรรมของจีน

  ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว   อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (วิถีชีวิตแบบไทยและจีน)

  ชุมชนเมืองนครสวรรค์  อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรค์   (วัฒนธรรมประเพณีคนไทยเชื้อสายจีน)

  ชุมชนบ้านแหลมมะขาม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด (ชาวมุสลิม) 

  ชุมชนผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ชาวไทใหญ่)

  ชุมชนวัดทิพพาวาส  เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (ชุมชนมอญ)

  หน้าที่ 1 จาก 2
  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech