ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ชุมชนกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ชาวไทยเชื้อสายลาวเวียง (เวียงจันทร์) / ชาวไทยเชื้อสายลาวคั่ง

  ชุมชนริมน้ำจันทบรู  อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี   (ชาวจีนและชาวญวน)

  ชุมชนตลาดหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  (ชุมชนไทย)

  ชุมชนคลองหลวงแพ่ง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร   (ชุมชนจีน)

  ชุมชนบึงบัว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  (ชุมชนไทย)

  ชุมชนบ้านคลองนุ้ย อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง (มุสลิม)

  หน้าที่ 1 จาก 2
  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech