วิถีชีวิตของชาวกุฎีจีน

  ชุมชนกะดีจีน เขตธนบุรี กรุงเทพ  (เชื้อชาติทั้งชาวไทย จีน ฝรั่ง ญวน มอญ)

            วิถีชีวิตของชาวกุฎีจีนในอดีตมีหลักฐานปรากฎอยู่น้อยมากเนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมและไฟไหม้ เหลือเพียงหลักฐานที่สืบค้นได้จากโรงเรียนซางตาครูสที่ตั้งอยู่ในย่านชุมชนกุฎีจีนที่ห่างจากโบสถ์เพียงกำแพงกั้น ผู้คนในชุมชนครั้งก่อนเดินทางสัญจรโดยอาศัยเรือ ส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนและทำประมงพื้นบ้าน บ้านเรือนเป็นบ้านทรงไทยยกใต้ถุนสูงเพื่อใช้เลี้ยงหมู เป็ด ไก่ หากมีพื้นที่ก็ขุดบ่อเลี้ยงปลา บริเวณนี้ในอดีตมีค้างคาวแม่ไก่ชุกชม ทำให้เกิดอาชีพจับค้างคาวแม่ไก่ขาย ส่วนแม่บ้านก็จะสร้างรายได้จากการทำขนมฝรั่งขาย เป็นขนมที่นำเข้ามาโดยชาวโปรตุเกสที่เข้ามาตั้งรากบริเวณนี้ ลักษณะคล้ายขนมไข่ ใช้แรงงานคนและใช้ไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงทำให้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ปัจจุบันบ้านที่ทำขนมฝรั่งขายมีเหลือเพียงอยู่ 2 หลังเท่านั้น ซึ่งต่างก็มีสูตรและขั้นตอนการทำที่แตกต่างกัน ส่วนผสมของขนมฝรั่งทำมาจากแป้งสาลี ไข่ น้ำตาลทราย มาตีผสมให้เข้ากัน ตักใส่แม่พิมพ์ นำไปผิงหรืออบที่อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสม อาจตกแต่งหน้าด้วยลูกเกด ฟักเชื่อม ลูกพลับเชื่อม น้ำตาลทราย เพื่อเพิ่มรสชาติ


           

            นับตั้งแต่ก่อกำเนิดชุมชนจนตราบทุกวันนี้ แม้กาลเวลาจะผ่านไปเนิ่นนาน วิถีการดำรงชีวิตของผู้คนในชุมชนยังคงมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ยังคงอาศัยการสัญจรทางน้ำ และยังคงอิงอยู่กับความศรัทธาในศาสนา โดยวิถีเหล่านี้มิได้เสื่อมสลายไปตามกาลเวลาแต่อย่างใด เพียงแต่แปรเปลี่ยนไปในทิศทางที่มันควรจะเป็น ความศรัทธาในศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์หรือศาสนาพุทธของผู้คนในชุมชนกุฎีจีนยังคงแจ่มชัด ดังจะเห็นได้จากการที่ชาวบ้านในชุมชนและผู้คนต่างถิ่นมิได้ว่างเว้นที่จะแวะมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฟังเทศฟังธรรม สวดมนต์ ปฏิบัตธรรมในแนวทางที่ตนเองเชื่อถืออยู่เนืองๆ รวมไปถึงการบริจาคกำลังกายและกำลังทรัพย์เพื่อบูรณะซ่อมแซมศาสนสถานที่กำลังดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง เสมือนการหล่อเลี้ยง ทำนุบำรุงศาสนา สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ และความยึดมั่นในศาสนาของชาวบ้านละแวกนี้ได้แจ่มชัด แม้ว่านับวันความเป็นไปในชุมชนกุฎีจีน ชุมชนริมน้ำเล็กๆ แห่งนี้กำลังถูกเบียดบังจากกระแสความเจริญทางเทคโนโลยีและการเติบโตทางด้านวัตถุที่ล้อมรอบชุมชนอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันก็ตาม

   source :https://www.baanmaha.com/community/threads/24207 
              https://goo.gl/images/wPnscT 

  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech