หอไตร (สถาปัตยกรรมล้านนาโบราณ)

    ชุมชนวัดศรีสุพรรณ  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (สถาปัตยกรรมล้านนา)

             เป็นสถาปัตยกรรมล้านนาโบราณ อายุประมาณ 200 ปี มีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างก่ออิฐโบกปูนรูปทรงสี่เหลี่ยม ชั้นบนเป็นโครงสร้างไม้ อาคารชั้นบนสร้างเป็นห้องเก็บพระไตรปิฎก ตกแต่งด้วยงานไม้แกะสลัก ปิดทองคำเปลว ประดับแก้วอังวะเป็นพื้นลายปัจจุบันใช้เป็นสถานที่เก็บคัมภีร์ใบลานและใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ของวัด นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่สร้างสรรค์จากแรงศรัทธาของคนในชุมชน วัดศรีสุพรรณได้ช่วยกันสร้าง    source :  http://thailandsilvertemple.blogspot.com/2015/10/watsrisuphan-chiangmai-thailand-086.html    

    © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech