ประเพณีงานทิ้งกระจาด

    ชุมชนย่านกะดีจีน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (ประเพณีดั้งเดิมของชาวจีน) 

               ประเพณีงานทิ้งกระจาด วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ย่านกะดีจีน "กะดีจีน" หรือ "กุฎีจีน" เป็นย่านชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำริเวณฝั่งธนบุรี ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วยชาวจีน อินเดีย และยุโรป ที่อพยพมาจากกรุงศรีอยุธยา ตั้งแต่สมัยเริ่มสร้าง กรุงธนบุรีใน พ.ศ. 2310 ประเพณีที่สำคัญของขุมชนย่านกะดีจีน คือ ประเพณีงานทิ้งกระจาดของ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร (วัดกัลยาณ์) ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวจีน จัดขึ้นเพื่อการทำบุญ ให้แก่ผู้ยากไร้ที่อยู่รวมในสังคมเดียวกัน งานประเพณีทิ้งกระจาดของวัดวัดกัลยาณ์ จะจัดขึ้นหลังวันสารทจีน ตรงกับวันที่ 29 เดือน 7 (ตามปฏิทินจีน ชิกวั่ย ยี่เก้า) ประมาณปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายน ตามปฏิทินไทย เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึงเวลา 18.00 น. เป็นเทศกาลที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจะนำข้าวปลาอาหารแห้ง โดยเฉพาะข้าวสารมาสักการะองค์หลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรรัตนนายก (ซำปอกง) และบริจาคสิ่งของเหล่านั้นไว้ที่วัด มีแนวคิดคล้ายพิธีกงเต๊ก เป็นการเจริญเมตตาธรรมแก่ดวงวิญญาณ ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยนำเอาสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ตาย และของใช้อื่น ๆ เพื่อให้ทางวัดนำไปแจกจ่าย ให้แก่ผู้ยากไร้ มีการนำไม้แท่งเขียนเบอร์เป็นรางวัล โปรยออกไปให้ผู้คนมาแย่งกันแล้วนำมาขึ้นสิ่งของ ตามหมายเลข

    source : http://livingculturalsites.com/index_15_02.html
                

    © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech