ประเพณีเข้าพรรษา - ประเพณีตานก๋วยสลาก

    ชุมชนบ้านปงสนุก  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ชุมชนไทยเชื่อสายต่าง ๆ  อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข)

              เริ่มขึ้นประมาณกลางเดือนกรกฎาคม(สิบเหนือ) ตลอดพรรษาชาวบ้านจะนำอาหารมาทำบุญในวันพระอย่างสม่ำเสมอ ทางวัดก็จะมีการเทศน์ในช่วงบ่ายและผู้สูงอายุมักมานอนค้างคืนที่วัด เรียกว่า การจำศีลชาวบ้านนิยมทำกรวยใบตองดอกไม้ร่วมทำพิธีลงโบสถ์ เพื่อนำดอกไม้ในพิธีมาแจกจ่ายกลับไปลอยน้ำอาบเป็นสิริมงคล ที่เรียกว่า อาบน้ำสวยโบสถ์  และตลอดช่วงเข้าพรรษาพระทางวัดจะ ตีกลองปู๋จา  เป็นสัญญาณให้ทราบ โดยทุกเย็นก่อนวันพระ

               นอกจากนั้นในทุก 15 ค่ำ จะมี พิธีสวดป่า ที่ชาวบ้านจะร่วมกันสวดมนต์แบบพื้นเมือง  และ ประมาณเดือนสิงหาคมก่อนออกพรรษาทางวัดปงสนุกด้านใต้ จะมี พิธีตานเปรตพลี เพื่ออุทิศถวายแก่ผู้ที่ล่วงลับ หลังจากนั้นทางวัดปงสนุกด้านเหนือจะจัด ประเพณีตานก๋วยสลาก และในวันออกพรรษาชาวบ้านนำอาหารมาถวายวัดเพื่ออุทิศแก่ญาติพี่น้อง   ส่วนผู้ที่มานอนวัดตลอดฤดูพรรษาก็จะทำพิธี ปาวรนาออกพรรษา แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อพุทธศาสนา และการรักษาศีลภาวนา อันเป็นแบบฉบับของคนพื้นเมือง

    source  :  

    © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech