กลุ่มเครื่องแกงนาส้อง

  ชุมชนบ้านนาส้อง จังหวัดพัทลุง (มุสลิม)

   
               บ้านนาส้องมีภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่กันแบบวิถีชีวิตแบบพอเพียงตามนิสัยแบบเกษตรกร อยู่กันแบบเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาม จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นการเกษตรแบบพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลัก การเพาะปลูกเป็นไปตามธรรมชาติ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลักในการบำรุงรักษา ซึ่งเครื่องแกงถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นซึ่งมีรสชาติที่โดดเด่นและวัตถุดิบที่จะใช้ในการทำก็มีอยู่ในท้องถิ่น ดั้งนั้นจึงมีการจัดตั้งกลุ่มพัฒนาอาชีพสตรี (เครื่องแกงนาส้อง)ขึ้นเพื่อแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นเครื่องแกง ในท้องถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่มและชุมชน

           เครื่องแกง  ถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น  เครื่องแกงบ้านาส้องมีรสชาติโดดเด่นและใช้วัตถุดิบที่มีในชุมชน  เพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่มและชุมชน เป็นผลิตภัณฑ์ไม่ใส่สารกันบูด  มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  (อย./ ฮาลาล) ที่ตั้งกลุ่ม  เลขที่  ๑๙๙/๑     หมู่ที่  ๑๑  ตำบลตะโหมด  โทร. ๐๘๖ ๙๕๘๕๙๑๑  (นางเตือนใจ  สุขเกษม  ประธานกลุ่ม)

  น้ำพริกทำมัง   

  ส่วนผสม  น้ำพริกใบทำมัง
               กะปิ 1 ช้อนโต๊ะ
               ใบทำมัง 1-2 ใบ
               กระเทียม 2 กลีบ
               พริกขี้หนู 5-6 ดอก
               ปลาย่าง 2-3 ชิ้น
               ผงชูรสเล็กน้อย

  วิธีทำ  น้ำพริกใบทำมัง

  • โขลกกระเทียมและพริกขี้หนูให้แหลก แล้วใส่ใบทำมังลงโขลก
  • ใส่ปลาย่างโขลกพอแหลก ตามด้วยกะปิ โขลกให้เข้ากัน ใส่ผงชูรสนิดหน่อยหรือจะไม่ใส่ก็ได้
  • เสร็จพร้อมเสิร์ฟ รับประทานคู่กับผักสดๆ

  หมายเหตุ : ใบทำมังคือใบของ ต้นทำมัง เป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งมีอยู่แถวภาคใต้ ใบจะมีกลิ่นคล้าย แมงดา จึงมีคนนิยมนำมาทำน้ำพริกแทนแมงดาอยู่บ่อยๆ
   

  source : http://www.otoptoday.com/wisdom/8337/เครื่องแกงนาส้อง  

              

              

  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech