กลุ่มอนุรักษ์เลี้ยงผึ้งโพรงไทย

  ชุมชนบ้านคลองนุ้ย อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง (มุสลิม)

              กลุ่มอนุรักษ์เลี้ยงผึ้งโพรงไทยบ้านคลองนุ้ย    ตั้งอยู่เลขที่  14  หมู่ที่ 5 บ้านคลองนุ้ย  ตำบลตะโหมด  มีนายแดง  ไชยสงคราม เป็นประธาน  ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรง  โดยวิธีแบบธรรมชาติ  มีรังผึ้งของสมาชิก  รวมจำนวน  313  รัง 

  กิจกรรม
           ๑.  ศึกษาเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย  การสาธิตวิธีการจับผึ้ง
           ๒.  ชิมรสชาติน้ำผึ้งหวาน  หอม  จากรังผึง
           ๓.  การทำสบู่จากน้ำผึ้ง

   

   

  source : https://www.facebook.com/tamotbee/

              

  Media

  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech