ประเพณีสงกรานต์

    บ้านท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

         ประเพณีสงกรานต์ เป็นกิจกรรมของชาวบ้านในประเพณีสงกรานต์จะเป็นการทำบุญตักบาตรนับว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนเอง อีกทั้งยังเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว การทำบุญในลักษณะนี้มักจะมีการเตรียมล่วงหน้าเมื่อถึงเวลาทำบุญก็จะนำอาหารที่ตักบาตรถวายพระภิกษุที่ศาลาวัด โดยจัดเป็นที่รวมสำหรับการทำบุญในวันเดียวกันนี้หลังจากการทำบุญเสร็จเรียบร้อย การสรงน้ำพระเป็นการรดน้ำพระพุทธรูปในบ้านและที่วัด ซึ่งในบางทีก็จะมีการสรงน้ำพระสงฆ์เพิ่มเติมด้วย การบังสุกุลอัฐิ สำหรับเถ้ากระดูกของญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้วมักจะเก็บเป็นลักษณะของเจดีย์ จากนั้นจะนิมนต์พระไปบังสุกุล  การรดน้ำผู้ใหญ่ คือการที่เราไปอวยพรผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ อย่างครูบาอาจารย์ มักจะนั่งลงกับที่ จากนั้นผู้ที่รดจะเอาน้ำหอมเจือน้ำธรรมดาลงไปที่มือผู้หลักผู้ใหญ่จะให้ศีลให้พรผู้ที่โปรด หากเป็นพระก็จะนำผ้าสบงไปถวายเพื่อพลัดเปลี่ยนด้วย แต่หากเป็นฆราวาสจะให้ผ้าถุงหรือผ้าขาวม้าไปให้เปลี่ยน มีความหมายกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ในวันปีใหม่ไทย

    © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech