ประเพณีสลากภัต

    บ้านท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

          ประเพณีสลากภัต นิยมทำในฤดูที่มีผลไม้อุดมสมบูรณ์ในระหว่างเดือน 6 จนถึงเดือน 8 เมื่อวัดใดจะจัดให้มีการถวายสลากภัต มัคทายกผู้เป็นหัวหน้าก็จะกำหนดวัน และหาเจ้าภาพด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นทำใบปิดไปปิดไว้หรือประกาศหรือไปป่าวร้องหาเจ้าภาพร่วม ผู้ใดต้องการเป็นเจ้าภาพก็แจ้งชื่อไว้ ครั้นถึงวันกำหนดผู้เป็นเจ้าภาพก็จะมีการเตรียมสำรับกับข้าวและเครื่องไทยทานตามกำลังของตน เช่น หมาก เมี่ยง บุหรี ไม่ขีดไฟ หอม กระเทียม สบู่ แปรงสีฟัน ข้าวสาร น้ำตาล และน้ำอ้อย เป็นต้น ต่างก็นำมารวมกันไว้ในบริเวณวัด จากนั้นมัคทายกเป็นผู้จัดนำเบอร์มาติดที่สำรับกับข้าวของเจ้าภาพแต่ละราย แล้วเขียนเบอร์หมายเลขให้พระจับฉลาก เมื่อพระจับได้ใบอะไรเจ้าของคนนั้นก็ต้องนำสำรับกับข้าวที่นำมา ส่วนใหญ่ของที่เตรียมไว้จะพอดีระหว่างเจ้าภาพและพระที่นิมนต์มา และข้อสำคัญในการทำบุญสลากภัต คือ เป็นการถวายทานแบบไม่เจาะตรงผู้รับเมื่อพระองค์ใดจับได้เบอร์ของเจ้าภาพ เจ้าภาพไม่ควรแสดงความยินดียินร้ายในผู้รับ ก่อนที่จะจับฉลากจะมีการฟังเทศน์อย่างน้อยหนึ่งกัณฑ์ ต่อจากนั้นได้มีการยกของประเคนตามฉลาก เมื่อพระฉันเสร็จแล้วก็จะอนุโมทนาและให้พรเจ้าภาพก็กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วเป็นอันเสร็จพิธี

    © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech