อัตลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายจีน

    ชุมชนแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

    การออกแบบก่อสร้างตามอัตลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายจีน

          บุหลัน อันดา บาบ๋า รีสอร์ท มีการออกแบบก่อสร้างตามอัตลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายจีน ที่อพยพมาตั้งรกรากในพื้นที่แหลมสักเมื่อ 100 กว่าปีก่อน ผสมผสานอาคารแบบชิโนโปตุกีส เป็นรีสอร์ทที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวโดยชุมชนแหลมสัก ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านแหลมสัก ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 อยู่บนเนินปลายสุดของแหลมสักที่ติดทะเลสามด้าน เป็นรีสอร์ทที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวโดยชุมชนแหลมสัก เป็นของคนในชุมชนที่ดำเนินธุรกิจที่เอื้อต่อชุมชนแหลมสักทั้งตำบล ออกแบบก่อสร้างตามอัตลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายจีน ที่อพยพมาจากมณฑลฟูเจียน ผ่านช่องแคบมะละกา มาตั้งรกรากที่แหลมสักเมื่อกว่า 100 ปีมาแล้ว ผสมผสานอาคารแบบตะวันตก ซึ่งเรียกว่า “ชิโนโปตุกีส” มีชุดบาบ๋า ยาหย่า ให้เช่าแต่งเพื่อถ่ายรูป

    © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech