พระอุโบสถเงิน (ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น)

    ชุมชนวัดศรีสุพรรณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

    พระอุโบสถเงิน (ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น)

             อุโบสถเงินสร้างโดยแฝงคำสอนทางพุทธศาสนาไว้ในส่วนต่าง ๆ ของอาคาร เริ่มจากรอบกำแพงแก้วอุโบสถประดับด้วยภาพสิบสองนักษัตร เปรียบกับเหมือนมนุษย์ที่เกิดมาครบทุกราศีเป็นเวไนยสัตว์   เกิดมาเวียนว่ายตายอยู่นอกกำแพงแก้วไม่หลุดพ้นจากวัฎจักรสงสาร เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังมีพญานาค (มานพนาค) ที่ปลอมเป็นมนุษย์เพื่อมาบวชแต่ไม่สามารถบรรพชาได้เนื่องจากไม่ใช่มนุษย์  จึงยกย่องให้เป็นผู้ปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาเฝ้าหน้าประตูโบสถ์  ถ้าหากเวไนยสัตว์ผู้ใดต้องการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องศึกษาอริยทรัพย์ 7 ซึ่งแทนด้วยฉัตร 7 หลัง  ที่ประดับอยู่บนหลังคาอุโบสถ ก่อนหน้านั้นต้องข้ามทะเลสีทันดรซึ่งสร้างเป็นลวดลายที่พื้นรอบอุโบสถ และต้องผ่านป่าหิมพานต์ซึ่งเปรียบเหมือนอุปสรรคในการดำเนินชีวิตและการปฎิบัติธรรมโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรลุธรรม  ซึ่งป่าหิมพานต์นี้ได้สร้างเป็นลวดลายไว้รอบผนังด้านนอกอุโบสถ

    © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech