ประเพณีเลี้ยงผีเจ้าเมือง (บวงสรวงเจ้าเมือง)

    ชุมชนบ้านห้วยน้ำขุ่น อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (ความหลากหลายทางชาติพันธุ์)

          ประเพณีเลี้ยงผีเจ้าเมือง (บวงสรวงเจ้าเมือง) เป็นประเพณีที่จัดทุกปี โดยตรงกับวันอังคารของเดือน 8 ลาวเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน โดยชาวบ้านห้วยน้ำขุ่นจะจัดพิธีเลี้ยงผีเจ้าเมือง ณ ศาลเจ้าเมืองบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ไร่ บ้านห้วยน้ำขุ่น อาจารย์วัดของเผ่าต่างๆประกอบพิธีบวงสรวง เจ้าเมือง (เจ้างาคำและเจ้าคำแดง) มีมหรสพ การละเล่นต่าง ๆ และมีการรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะแกงหมู มีความเชื่อว่าหากได้ทานอาหารนี้จะเป็นสิริมงคล

          ประวัติความเป็นมาบริเวณอ่างน้ำแม่ไร่ บ้านห้วยน้ำขุ่น ในอดีตเป็นสถานที่ตั้งของฐานทัพกองกำลังกู้ชาติไทใหญ่โดยนำของเจ้างาดำหัวหน้ากองกำลังกู้ชาติไทใหญ่ใช้ชื่อว่ากองกำลังหนุ่มศึกหาญซึ่งเป็นกองกำลังที่กระจายหลังจากที่ถูกกองกำลังทหารพม่าเข้าปราบปรามเมื่อครั้งยังอยู่ในประเทศพม่าแล้วได้มารวมตัวกันก่อตั้งเป็นกองกำลังกู้ชาติไตอีกครั้ง ณ บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำแม่ไร่ในปัจจุบัน

    © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech