ประเพณีสงเคราะห์หมู่บ้าน

    ชุมชนบ้านห้วยน้ำขุ่น อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (ความหลากหลายทางชาติพันธุ์)

           ประเพณีสงเคราะห์หมู่บ้าน เป็นประเพณีที่ชาวบ้านทำการทอดกันมายาวนาน เนื่องจากพิธีสืบชะตาหมู่บ้าน ณ ใจกลางของหมู่บ้าน หรือ เสี้ยวบ้าน โดยมีลักษณะเป็นอาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน หลักเมืองหรือศาลเจ้าบรรพบุรุษ ตั้งอยู่ในวันที่ 18 มาทำกันก่อนประเพณีสงกรานต์ผู้ดำเนินพิธีคือ ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายสูงอายุซึ่งประกอบพิธีนี้เป็นประจำทุกปี

           โดยมีความเชื่อ เพื่อเป็นการเลี้ยงผีหมู่บ้านรายการหมู่บ้าน ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่มีความเชื่อว่าถ้าทำแล้วจะขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากหมู่บ้าน โดยการจัดประเพณีจะจัดปีละหนึ่งครั้ง แล้วช่วงเวลาจัดต้องจัดก่อนวันสงกรานต์

             การประกอบพิธี อาจารย์จะสวดท่องตามตำราของชาวไทใหญ่ตัวอักษรในตำนานใช้ตัวเมืองหรืออักษรล้านนา เมื่อสวดจบบทจะมีบริการคาถาเสกเป่าลงในน้ำถังเล็ก เพื่อไปทำน้ำมนต์ต่อไปเมื่อเสร็จพิธี อาจารย์วัดจะพรมน้ำมนต์ให้แก่ผู้ที่มาร่วมพิธี แล้วขนถ่ายบรรดาของเส้นไหว้ที่ชาวบ้านนำมารวมไว้ขึ้นรถไปทิ้งจุดสิ้นสุดของหมู่บ้านบนดอย

    © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech