ประเพณีตานข้าวจี่ ข้าวหลาม หรือ ประเพณีตานหลัวไฟพระเจ้า

    ชุมชนบ้านปงสนุก ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

         จัดขึ้นประมาณเดือนมกราคม(เดือน ๔) ในวันขึ้น 15 ค่ำ ที่อาจเรียกอีกอย่างว่า ประเพณีเดือนสี่เป็ง   โดยชาวบ้านจะนำไม้ฟืนมาวางสุมเป็นรูปเจดีย์เตรียมเผาถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อให้ความอบอุ่นแก่พระพุทธเจ้าในตอนเช้าตรู่ โดยพระผู้ทำพิธีจะจุดไฟ พร้อมกล่าวคำถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งมีความหมายเพื่อเผากิเลส ตัณหาให้หมดไป   ในพิธีนี้ยังมีการนำข้าวใหม่มาทำข้าวหลาม ข้าวจี่ ถวายทำบุญแด่พระสงฆ์ สามเณร เป็นพุทธบูชา เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บิดามารดาและพี่น้องที่ล่วงลับ  รวมทั้งถวายแก่บรรพบุรุษ

    © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech