ขนมทองโย๊ะ (หมี่สิ)

  ชุมชนบ้านหนองบาง  อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี   (อาหารของชาวกะเหรี่ยง)

            ขนมทองโย๊ะ (หมี่สิ) อาหารพื้นเมืองของชาวกะเหรี่ยง จัดอยู่ในประเภทอาหารหวาน หรือของว่าง ภาษากะเหรี่ยงเรียกว่า หมี่สิ แปลว่า ข้าวบดทำจากข้าวเหนีวยนึ่ง งาดำคั่วกับเกลือ โขลกรวมกัน จนเป็นเนื้อเดียว รสชาติ เค็มมัน นิยมทำเพื่อการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงรับไปแล้ว ถือ เสมือนการถวายสังฆทานของชาวไทยพุทธ เมื่อต้องเดินทางไกลชาวกะเหรี่ยงนิยมทำทองโย๊ะ ใส่กระบอกไม้ไผ่ติดตัวไปรับประทานระหว่างทาง เพราะเก็บไว้ได้นาน

          อัตลักษณ์ (ที่โดดเด่น) หมี่สิเป็นอาหารที่ชาวกะเหรี่ยงใช้ประกอบพิธีกรรมสําคัญและเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่า สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ในอดีตชาวกะเหรี่ยงส่วนใหญในพื้นที่อําเภอทองผาภูมิเดินทางลัดเลาะแนวตะเข็บชายแดนเป็นระยะทางไกล เพื่อหาถิ่นที่อยู่ที่สงบอาหารจึงเป็นสิ่งสําคัญต้องสามารถเก็บไว้กินได้หลายวัน กว่าจะพบที่อยู่ที่เหมาะสม หรือ จุดหมายปลายทาง บางครั้งเมื่อเข้าป่าไปทําไร่หลาย ๆ วัน ชาวกะเหรี่ยงก็นําหมี่สิเป็นอาหารที่นําเข้าไปด้วย เพราะหมี่สิทําจากข้าวเหนียว

         ความสําคัญและคุณค่าทางสังคมและทางจิตใจที่มในวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชน นั้นๆ หมี่สิ (หรือทองโย๊ะ) เป็นอาหารของชาวกะเหรี่ยงที่พบได้ในพื้นที่ที่มีชาติพันธุ์กะเหรี่ยงอาศัยอยู่คือตําบลท่า ขนุน ตําบลห้วยเขย่ง ตําบลชะแล ตําบลหินดาด ตําบลลิ่นถิ่น ตําบลปิล๊อก ตําบลสหกรณ์นิคม ตําบล สําหรับ หมี่สิหรือทองโย๊ะ ของชาวตําบลท่าขนุน ที่เป็นคนเชื้อชาติไทย ถือว่าเป็นอาหารหวานสําหรับพวกเขา คนไทย ในตําบลท่าขนนเล่าว่า ในสมัยโบราณ การปลูกข้าวเจ้าทุกไร่ทุกนา จะต้องปลูกข้าวเหนียวไว้ด้วย เพราะถือว่า ข้าวเจ้าคือตัวผู้ข้าวเหนียวคือตัวเมีย ต้องปลูกคู่กัน เมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยว ก็จะนําข้าวเหนียวที่ปลูกไว้หัวไร่ ปลายนา มานึ่งทําทองโย๊ะ ซึ่งช่วงนี้ข้าวจะหอมมากรสชาติดีกว่าทุกช่วงฤดู

   

   

  source : https://www.m-culture.go.th/ilove/ewt_snews.php?s=a2FuY2hhbmFidXJpQEBANDIz 

             วัฒนธรรมจังหวัด. 2557. http://www.culture.go.th/culture_th/ewt_dl_link.php?nid=702    

  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech